Regelgeving voor drone's: 

  • Niet vliegen in CTR (Control Regions) gebieden, b.v. Schiphol).
  • Niet vliegen boven aaneengesloten bebouwing.
  • Niet vliegen boven mensenmenigtes (>12 pers.)
  • Alleen vliegen bij daglicht.
  • Maximaal 50 m hoog.
  • 50 m afstand houden tot gebouwen, auto- en snelwegen, waterwegen, kunstwerken, etc. 
  • Maximaal 100 afstand tussen drone en piloot waarbij de drone altijd in het zicht moet blijven.

.